Edu Calde


Projects
    · La Mort
    · Deus Vult
    · La pel·lícula que mai es va fer
    · Amfiexistència
    · Anys llum


Commission
    · Yoga subliminal
    · Still photography


Practices
    · Lighting and retouch


Personal
    · Iceland
    · Eruptions


About


Contact
Edu Calde


22:57                 Anys Llum neix de la impossibilitat de contemplar les estrelles en la nit barcelonina. Amb aquest impediment, realitzo fotografies nocturnes als arbres urbans que mai dormen, ja que han de conviure amb llum inapagable de la gran ciutat.
Anys Llum (Light years) was born from the impossibility of contemplating the stars in Barcelona's night. With this impediment, I take night photographs of urban trees that never sleep, as they have to coexist with unquenchable light from the big city.